Emigrimi në Zvicër

Zvicër – emigrim

Konsulencë në shqip te CONCORDIA

Emigrimi në Zvicër

Duhet të jesh i guximshëm për të jetuar në një vend tjetër. Keni vendosur të transferoheni në Zvicër dhe tani keni një sërë pyetjesh. Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoni dhe kur? Si të merrni sigurimin bazë të detyrueshëm shëndetësor në Zvicër? Çfarë kursesh gjuhësore ofrohen?

Në CONCORDIA ne flasim shumë gjuhë. Edhe pse ne mund të mos jemi në gjendje të riprodhojmë të gjithë informacionin në gjuhën amtare, në këtë faqe do të gjeni shumë informacione të dobishme. Dhe disa nga punonjësit tanë flasin edhe gjuhën tuaj.

ANCHOR_ID= 813C2FCB7B081457C7D48897D4990A1EAF2EAAD603F9E69742742F17ED40D75C

Sigurimi shëndetësor në Zvicër

Në këtë video do të gjeni informacion mbi tepricën, uljen dhe modelet e ndryshme të sigurimit bazë.
 
 
 

Konsulencë në shqip te CONCORDIA

ANCHOR_ID= 97F22DDEF6EB626833746A9F6605A92FD4B2159A688D56472F4B7C208A65BB21

Sigurimi i jetës dhe skemat e pensionit

Dëshironi një policë sigurimi për veten dhe familjen tuaj që të jeni në gjendje të shikoni drejt së ardhmes?